Εκτύπωση αυτής της σελίδας

847/2021 - ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΟΡΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΝΤΙΣΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ.

11/06/2021 - 09:25

ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΟΡΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΝΤΙΣΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ.
ΑΠΌ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:
37 33 59B - 022 47 25A
37 34 11B - 022 47 21A
37 34 15B - 022 47 39A
37 34 05B - 022 47 44A
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ