Εκτύπωση αυτής της σελίδας

827/2021 - ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΟΡΜΟΣ ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ.ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΝΑΥΔΕΤΩΝ.

07/06/2021 - 12:38

ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΟΡΜΟΣ ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ.ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΝΑΥΔΕΤΩΝ.
Α) ΑΠΌ ΣΤΙΓΜΑ: 38 11 40Β - 021 25 03Α ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ: 38 11 39B - 021 25 07A
B) ΑΠΌ ΣΤΙΓΜΑ: 38 11 43B - 021 24 55A ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ: 38 11 46B - 021 25 01A
Γ) ΑΠΌ ΣΤΙΓΜΑ: 38 11 47B - 021 25 00A ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ: 38 11 49Β - 021 25 06Α