809/2021 - ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΓΕΦΥΡΑ ΠΟΡΘΜΟΥ ΕΥΡΙΠΟΥ.

04/06/2021 - 12:04

ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΠΟΡΘΜΟΥ ΕΥΡΙΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΑΠΌ 03 ΙΟΥΝ. 2021.