793/2021 - ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑ.ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ.

01/06/2021 - 13:06

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΠΌ 31 ΜΑΙΟΥ 2021 ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:
38 37 40Β - 020 36 20Α
38 37 41Β - 020 36 19Α
38 37 43Β - 020 36 09Α
38 37 38Β - 020 36 15Α
ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:
38 36 37Β - 020 35 41Α
38 36 38Β - 020 36 02Α
38 36 15Β - 020 36 12Α
38 36 14Β - 020 35 33Α
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.