785/2021 - ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΔΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ(ΑΕΦ 0728)

29/05/2021 - 18:26

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΔΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ. Ν. ΑΚΡΟ ΝΗΣΙΔΑΣ ΑΤΟΚΟ ΤΩΝ ΝΗΣΙΔΩΝ ΕΧΙΝΑΔΕΣ. ΦΑΝΟΣ:

38 28 42Β - 020 47 48Α

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ