762/2021 - ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΑΝΙΩΝ.ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ 3050)

23/05/2021 - 00:02

ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΑΝΙΩΝ. ΚΕΦΑΛΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ.
ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ:
35 31 12Β – 024 01 06Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ