758/2021 - ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ 1110)

21/05/2021 - 10:09

ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. 5ΟΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ:
38 21 06Β - 021 25 18Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.