755/2021 - ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ . ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ 1060)

21/05/2021 - 10:04

ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. 2ΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
38 19 36Β - 021 24 54Α .
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.