734/2021 - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ. ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

18/05/2021 - 10:12

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.
ΝΟΤΙΑ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ.
20 ΜΑΙΟΥ 21 0500Ζ - 0900Ζ
ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΕΣ AΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ :
38 09 23Β - 026 12 29Α
38 00 00Β - 025 45 00Α
37 45 00Β - 026 00 00Α
37 52 00Β - 026 53 00Α
37 51 27Β - 027 04 38Α
37 56 06Β - 026 38 03Α
38 01 28Β - 026 27 47Α