716/2021 - ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΦΑΝΩΝ.

15/05/2021 - 12:08

ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΦΑΝΩΝ.

Α) ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΥΦΑΛΟΥ ΠΡΟΒΟΛΟΥ ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ:

38 23 43Β - 023 45 30Α

ΦΩΤΟΒΟΛΙΑ: ΤΡΙΑ (3) Ν. ΜΙΛΙΑ

Β) ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ ΣΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΥΦΑΛΟΥ ΠΡΟΒΟΛΟΥ ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ:

38 23 44Β - 023 45 35Α

ΦΩΤΟΒΟΛΙΑ: ΤΡΙΑ (3) Ν. ΜΙΛΙΑ