708/2021 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΒΟΡEΙΟΔΥΤΙΚΑ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ.ΝΗΣΟΣ ΣΤΑΧΤΟΡΟΗ.ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΟΥ.

13/05/2021 - 22:40

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΒΟΡEΙΟΔΥΤΙΚΑ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ.ΝΗΣΟΣ ΣΤΑΧΤΟΡΟΗ.ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΟΥ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 0,35 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΟΥΣ 1 ΚΙΛΟ.
ΣΕ ΘΕΣΗ:
37 48 53,98Β - 023 21 40,36Α
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΒΑΘΟΣ 4 ΜΕΤΡΑ.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ KAI ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ.