663/2021 - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΚΑΦΩΝ.

02/05/2021 - 18:16

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΚΑΦΩΝ.
1)AΠΟ 04 ΜΑΙOY 21. ΕΩΣ 06 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 21. ΚΆΘΕ ΤΡΙΤΗ,ΤΕΤΑΡΤΗ,ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΌ 04:00Z ΕΩΣ 12:00Z.
2)AΠΟ 23 AΥΓΟΥΣΤΟΥ 21. ΕΩΣ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 21. ΚΆΘΕ ΤΡΙΤΗ,ΤΕΤΑΡΤΗ,ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΌ 04:00Z ΕΩΣ 12:00Z.
3)ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΠΌ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 21. ΕΩΣ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ.21 ΚΆΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΌ 17:00Z ΕΩΣ 21:00Z ΕΚΤΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 21.
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
37 01 05Β - 022 02 04Α
36 59 00Β - 022 02 04Α
37 01 05Β - 022 05 00Α
36 59 00Β - 022 05 00Α
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.