649/2021 - ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ.ΟΡΜΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥΣ. ΦΑΝΟΣ ΝΑΥΔΕΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

01/05/2021 - 18:10

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ 428/2021 ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ.

ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ.ΟΡΜΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥΣ. ΦΑΝΟΣ ΝΑΥΔΕΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.