610/2021 - ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ. ΦΑΝΟΣ ΝΑΥΔΕΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

20/04/2021 - 12:09

ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ. ΦΑΝΟΣ ΝΑΥΔΕΤΟΥ
ΣΕ ΘΕΣΗ:
35 15 51Β - 026 16 37Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ