586/2021 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ.

15/04/2021 - 12:13

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ.
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΚΙΤΡΙΝΟI ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΕΣ, 30 ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ TO ΛΕΠΤΟ
ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ:
37 48 20Β - 023 46 47Α
37 48 21Β - 023 46 32Α
37 48 11Β - 023 46 38Α
37 48 04Β - 023 46 30Α
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ.