582/2021 - ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΔΥΤΙΚΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΥΛΟΥ.ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ.ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.

14/04/2021 - 09:56

ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΔΥΤΙΚΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΥΛΟΥ.ΘΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΌ 13 ΑΠΡ. 21 ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ:
36 54 50Β - 021 41 30Α
36 54 52Β - 021 41 30Α
36 54 56Β - 021 41 37Α
36 54 56Β - 021 41 41Α
36 54 53Β - 021 41 41Α
36 54 50Β - 021 41 35Α
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.