579/2021 - ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΔΙΑΥΛΟΣ ΛΑΓΟΣ.ΦΑΝΟΣ 'ΛΑΓΟΣ 3' ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ 6760).

14/04/2021 - 09:51

ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΔΙΑΥΛΟΣ ΛΑΓΟΣ. 2ΟΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ. ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ 'ΛΑΓΟΣ 3 '
ΣΕ ΘΕΣΗ:
40 59 54Β - 025 07 30Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.