Εκτύπωση αυτής της σελίδας

1506/2015 1506/2015 - ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

07/12/2015 - 12:54

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΚΡΟ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΟΥ) ΠΡΟΒΛΗΤΑ VI.
ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ:
40 38 00Β - 022 54 48Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.