1504/2015 1504/2015 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΛΙΜΕΝΑ ΝΕΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ. ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

07/12/2015 - 12:52

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΛΙΜΕΝΑ ΝΕΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ.
ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ:
37 58 18Β - 023 33 18Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.