Εκτύπωση αυτής της σελίδας

565/2021 - BOΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΒΟΡΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. (ΑΕΦ 0552,1)

12/04/2021 - 11:52

BOΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΒΟΡΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.
2ος ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ:
38 50 48Β - 020 43 18Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.