Εκτύπωση αυτής της σελίδας

561/2021 - ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑ. ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΧΩΣΕΙΣ.

10/04/2021 - 19:19

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑ. ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΜΜΟΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟ ΔΙΑΥΛΟ

ΕΩΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ:

38 50 49Β - 020 43 17Α

ΦΑΝΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑ 2ΟΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΔΙΩΡΥΓΑ ΑΠΌ ΒΟΡΡΑ

ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ:

38 50 54Β - 020 43 18Α

ΑΠΕΚΟΠΗ

ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.