534/2021 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΝΟΤΙΑ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ,ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ.ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

06/04/2021 - 09:46

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑΣ 524/2021 ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΝΟΤΙΑ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ.ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΌ ΠΛΩΤΟ ΓΕΡΑΝΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
AΠΟ 06 ΑΠΡ. 21 ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ.
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
37 53 37Β - 023 31 24Α
37 50 28Β - 023 30 33Α
37 50 47Β - 023 30 14Α
37 52 57Β - 023 30 27Α