525/2021 - ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΥΔΡΑΣ'.ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ.

04/04/2021 - 20:43

ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΥΔΡΑΣ'.
AΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ
08 ΑΠΡ. 21 0600Ζ - 1300Ζ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ
ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
37 00 00Β - 023 00 00Α
37 00 00Β - 023 36 00Α
37 10 00Β - 023 00 00Α
37 10 00Β - 023 36 00Α
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.