521/2021 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΚΟΛΠΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ. ΒΟΛΕΣ ΥΦΑΛΩΝ ΟΠΛΩΝ.

03/04/2021 - 21:46

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΚΟΛΠΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ. ΒΟΛΕΣ ΥΦΑΛΩΝ ΟΠΛΩΝ.

071630Z - 072030Z ΑΠΡ. 21

081630Z - 082030Z ΑΠΡ. 21

ΒΟΛΕΣ ΥΦΑΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:

37 56 30Β - 023 11 00Α

37 56 30Β - 023 21 00Α

37 52 00Β - 023 21 00Α

37 52 00Β - 023 11 00Α

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ.