510/2021 - ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ ΚΟΛΠΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ - ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΟΡΜΟΣ ΒΑΤΙΚΑ ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ.

01/04/2021 - 12:38

ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ ΚΟΛΠΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ - ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΟΡΜΟΣ ΒΑΤΙΚΑ. ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ:
35 30 44Β - 023 43 21Α
35 33 25Β - 023 41 57Α
35 34 22Β - 023 40 52Α
35 35 06Β - 023 40 33Α
35 36 03Β - 023 39 48Α
35 37 28Β - 023 39 13Α
35 39 45Β - 023 37 51Α
35 45 42Β - 023 28 12Α
35 56 11Β - 023 19 06Α
36 20 41Β - 023 07 15Α
36 21 25Β - 023 06 10Α
36 23 43Β - 023 04 45Α
36 25 32Β - 023 04 19Α
36 28 03Β - 023 02 59Α
36 30 02Β - 023 02 49Α
36 30 01Β - 023 02 49Α
36 30 45Β - 023 02 30Α
36 31 24Β - 023 02 23Α
ΠΑΡΑΠΛΕΟΝΤΑ ΠΛΟΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΕ ΑΚΤΙΝΑ 500 ΜΕΤΡΩΝ.