496/2021 - ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ 0885)

31/03/2021 - 09:21

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ.
ΚΕΦΑΛΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΑΜΗΣ.
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ:
38 15 12Β - 020 38 36Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.