466/2021 - ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΡΑΒΙΑ.

24/03/2021 - 12:05

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ 364/2021ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ.
ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΡΑΒΙΑ.
ΤΗΝ 23, 24 ΜΑΡ. 21. 0600Ζ - 1300Ζ
ΤΗΝ 26 ΜΑΡ. 21 0700Ζ - 1200Ζ
ΤΗΝ 29, 30, 31 ΜΑΡ.21 0500Ζ - 1200Ζ
THN 01, 05, 06, 07, 08 ΑΠΡ. 21
0500Ζ - 1200Ζ,
ΤΗΝ 12, 13 ΑΠΡ. 21 0500Ζ - 0645Ζ ΚΑΙ 1040Ζ - 1300Ζ,
ΤΗΝ 14, 15 ΑΠΡ. 21 0500Ζ - 1300Ζ
ΤΗΝ 16 ΑΠΡ. 21 1130Ζ - 1300Ζ,
THN 19, 20, 21 ΑΠΡ. 21 0500Ζ - 0645Ζ ΚΑΙ
1040Ζ - 1300Ζ,
ΤΗΝ 22 ΑΠΡ. 21 0500Ζ - 0645Ζ ΚΑΙ
1140Ζ - 1400Ζ
THN 26, 27, 28,29 ΑΠΡ. 21 0500Ζ - 1200Ζ.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ -ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤAI ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
36 56 00Β - 023 29 00Α
36 42 00Β - 023 32 00Α
36 41 00Β - 023 48 00Α
36 47 00Β - 023 55 00Α