464/2021 - ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ. ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. (ΑΕΦ 8175)

24/03/2021 - 12:00

ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ. ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ.
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ
ΣΕ ΘΕΣΗ:
37 28 00Β - 025 19 12Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.