447/2021 - ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. ΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΙΔΑΣ.

19/03/2021 - 09:31

ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.ΣΕ ΠΕΡΙΠΟΥ ΘΕΣΗ:
38 21 09Β - 021 25 11Α
ΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΙΔΑΣ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΕΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ