393/2021 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΝΑΥΑΓΙΟ.

11/03/2021 - 09:27

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΝΑΥΑΓΙΟ
ΣΕ ΘΕΣΗ :
37 58 29Β - 023 33 06Α
KΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟ'Ι'ΑΣ