383/2021 - ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΙΣΑΕΤΟΥ.ΝΗΣΟΣ ΙΘΑΚΗ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΦΑΝΟΥ.

09/03/2021 - 12:51

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΙΣΑΕΤΟΥ.ΝΗΣΟΣ ΙΘΑΚΗ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΦΑΝΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ.ΥΨΟΣ 6,10μ.
ΣΕ ΘΕΣΗ:
38 20 55Β - 020 41 06Α
ΦΩΤΟΒΟΛΙΑ: ΤΡΙΑ (3) Ν. ΜΙΛΙΑ