355/2021 - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΝΗΣΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΚΟΣΚΙΝΑ'.

04/03/2021 - 09:40

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΝΗΣΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΚΟΣΚΙΝΑ'.
Α) ΤΗΝ 04, 09, 11, 16, 18, 23 ΜΑΡ. 21 ΑΠΌ 0500Ζ ΕΩΣ 2159Ζ,
Β) ΤΗΝ 30 ΜΑΡ. 21 ΚΑΙ ΤΗΝ 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27, 29 ΑΠΡ. 21
ΑΠΌ 0400Ζ ΕΩΣ 2059Ζ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:
38 22 20Β - 024 12 50Α
38 32 45Β - 024 14 50Α
38 32 45Β - 024 17 40Α
38 24 15Β - 024 17 40Α.