340/2021 - ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΑΥΔΕΤΟΥ.

01/03/2021 - 12:11

ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ.ΟΡΜΟΣ ΕΡΗΜΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΑΥΔΕΤΟΥ ΜΕ ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΦΑΝΟ ΣΕ ΘΕΣΗ:
35 15 51Β - 026 16 37Α