329/2021 - ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ AIΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΙΔΕΣ ΦΟΥΡΝΟΙ. NHΣΙΔΑ ΦΥΜΑΙΝΑ. ΑΚΡΑ ΤΡΑΧΗΛΙ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ 7600)

26/02/2021 - 12:54

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ AIΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΙΔΕΣ ΦΟΥΡΝΟΙ. NHΣΙΔΑ ΦΥΜΑΙΝΑ. ΑΚΡΑ ΤΡΑΧΗΛΙ. ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
37 34 36Β - 026 23 48Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.