328/2021 - ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΑΜΟΥ. ΝΗΣΙΔΕΣ ΦΟΥΡΝΟΙ. ΑΚΡΑ ΣΒΥΣΤΟΚΑΜΙΝΟΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ:7610).

26/02/2021 - 12:49

ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΑΜΟΥ. ΝΗΣΙΔΕΣ ΦΟYΡΝΟΙ.ΑΚΡΑ ΣΒΥΣΤΟΚΑΜΙΝΟΣ. ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
37 34 30Β - 026 28 18Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ