312/2021 - ΝΗΣΟΣ ΚΩΣ. ΚΕΦΑΛΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ.ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.ΑΕΦ (9300)

23/02/2021 - 12:49

ΝΗΣΟΣ ΚΩΣ. ΚΕΦΑΛΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ.
ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
36 54 00Β - 027 17 18Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.