306/2021 - ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ 1292.2).

23/02/2021 - 12:23

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΣ. ΒΟΡΕΙΟΣ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ. ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ:
37 57 18Β - 022 50 06Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.