305/2021 - ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ 1292.1).

23/02/2021 - 12:18

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΣ. ΝΟΤΙΟΣ ΕΣΩΤ. ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ. ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ:
37 57 18Β - 022 50 06Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.