281/2021 - ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΛΗΜΝΟΣ.ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

19/02/2021 - 10:05

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΛΗΜΝΟΣ.KΕΦΑΛΗ Ν.ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ Λ.ΜΥΡΙΝΑΣ.
ΜΥΡΙΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ:
39 52 18Β - 025 03 06Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.