274/2021 - ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ-ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΝΟΤΙΕΣ ΑΚΤΕΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ.ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΦΑΝΟΥ.(ΑΕΦ: 1297)

18/02/2021 - 12:30

ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ-ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΝΟΤΙΕΣ ΑΚΤΕΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΥΦΑΛΟΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗ.
ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
37 59 48Β - 022 46 42Α.
ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΕΙ.