272/2021 - ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ. ΝΗΣΟΣ ΚΑΣΟΣ. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΦΑΝΟΥ.(ΑΕΦ: 9755)

18/02/2021 - 12:26

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ. ΝΗΣΟΣ ΚΑΣΟΣ ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
35 25 24Β - 026 55 42Α.
ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΕΙ