116/2021 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΣΤΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΥΛΟΣ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

23/01/2021 - 07:21

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΣΤΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΥΛΟΣ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.
ΦΑΝΟΣ ΝΑΥΔΕΤΟΥ Α3 ΣΕ ΘΕΣΗ:
37 58 55Β - 023 32 36Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.