112/2021 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΓIAΣ ΜΑΡΙΝΑΣ.ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.

23/01/2021 - 07:17

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ:
37 44 35B - 023 32 27A
37 44 33B - 023 32 20A
37 44 35B - 023 32 17A
37 44 38B - 023 32 26A
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ