103/2021 - ΝΟΤΙΟ AIΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΑΜΟΡΓΟΣ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ.

21/01/2021 - 10:09

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΑΜΟΡΓΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΤΑΠΟΛΑ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:
36 49 52B - 025 51 46A
36 49 48B - 025 51 44A
36 49 43B - 025 51 51A
36 49 40B - 025 51 50A
36 49 40B - 025 51 53A
36 49 48Β - 025 51 54Α
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ