69/2021 - ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΥΘΗΡΩΝ. ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΙΒΕΡΙ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

16/01/2021 - 06:42

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΥΘΗΡΩΝ. ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΙΒΕΡΙ. ΚΕΦΑΛΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗ. ΦΑΝΟΣ:

37 31 42Β - 022 44 00Α

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.