45/2021 - ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ 6890)

12/01/2021 - 10:57

ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ.
ΚΕΦΑΛΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ.
ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ ΣΕ ΘΕΣΗ:
40 28 30Β - 025 28 06Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.