23/2021 - ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ. ΟΡΜΟΣ ΦΟΔΕΛΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

08/01/2021 - 12:39

ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ. ΟΡΜΟΣ ΦΟΔΕΛΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΌ 10 ΙΑΝ. 21 ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΩΡΕΣ ΑΠΌ 0500Ζ ΕΩΣ 2000Ζ, ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ.
ΘΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΌ '' AKTI-II'
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:
35 24 36Β - 024 55 40Α
35 24 55Β - 024 55 40Α
35 24 55Β - 024 56 02Α
35 24 18Β - 024 56 02Α
ΤΗΡΕΙΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΝΜ.