16/2021 - ΝΗΣΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΝΈΟ ΚΛΗΜΑ. ΦΑΝΟΣ " ΕΛΗΟΣ " ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(6104,1)

07/01/2021 - 12:04

ΝΗΣΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ.
ΚΕΦΑΛΗ ΝΑ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ
ΛΙΜΕΝΑΣ ΝΈΟ ΚΛΗΜΑ.
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ " ΕΛΗΟΣ " ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ:
39 08 18Β - 023 38 36Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.