Εκτύπωση αυτής της σελίδας

12/2021 - ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ ΝΗΣΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ.

05/01/2021 - 10:03

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ ΝΗΣΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ
ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ.ΑΠΌ 07 ΙΑΝ. 21 ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ
ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ:
36 49 30Β - 025 50 12Α
36 49 41Β - 025 50 29Α
36 49 42Β - 025 50 13Α
36 49 36Β - 025 50 30Α