6/2021 - ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΚΕΦΑΛΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΑ.ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ 2370).

04/01/2021 - 12:15

ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΚΕΦΑΛΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΑ. ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ:
36 45 12Β - 022 48 00Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.